Jubilejní 10. ocenění semestrálních prací na ZČU fakulty strojní

V letošním roce proběhlo 10. jubilejní vyhodnocení semestrálních prací studentů Západočeské univerzity dle zadání ASTOS Machinery. Celkově se jedná již o 12. ročník „Soutěžní prezentace interdisciplinárních studentských projektů EngIn Design2+ . Do těchto studentských soutěží jsou zapojeni studenti fakulty strojní, designu a zdravotnických studií.

ASTOS Machinery připravuje ve spolupráci s hlavním organizátorem a „otcem myšlenky“ Prof. Ing. Stanislavem Hosnedlem, CSc různá zajímavá zadání, která ukazují studentům, jaká témata se řeší ve strojírenské praxi. V minulých ročnících byla témata návrhy krytování obráběcích strojů, nová řešení filtračních stanic, konstruování výsypek pro dopravníkové linky, nové designové návrhy kontejnerů apod.

Pro studenty je to velmi výjimečná příležitost vyzkoušet si v týmu konstruktérů, manažerů, designérů ale i zástupců zdravotnických studií „study case“. V tomto týmu v rámci interdisciplinární spolupráce studentů z různých oborů hledají nová inovativní a kreativní řešení z různých úhlů pohledů své odbornosti. Zjišťují, že není snadné zkombinovat konstrukční řešení s technologickými – tj. i nákladovými – požadavky a přitom navrhnout atraktivní design a zároveň respektovat ergonomické, ale i bezpečnostní a hygienické požadavky.

Letošních prezentací se zúčastnili 3 týmy studentů, které zpracovaly téma „AUTOMATIZOVANÉ SVAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ PRO VÝROBU ČLÁNKŮ PASŮ“. Úkolem bylo navrhnout svařovací pracoviště s modulárním svařovacím přípravkem pro velikosti článku 63 a 100mm do šíře článku 1100mm.

Každý, kdo prezentoval svoji práci, získal účastnický certifikát udělený generálním ředitelem ASTOS Machinery Ing. Ondraschkem, který mnozí úspěšně uplatní při hledání prvního zaměstnání po absolvování univerzity. Letošní vítězný tým ve složení Pribor, Buzovský, Habrman, Koudelková, Kvapilová získal kromě certifikátu i tradiční finanční odměnu.

Přidávání komentářů není povoleno.