Filtrační stanice pro automobilový průmysl

Mezi dlouhodobě u zákazníků oblíbené výrobky společnosti ASTOS Machinery patří filtrační stanice chladicích kapalin. Sestávají se z kombinací pásového filtru a nádrže, jsou vybavené podle potřeby zákazníka nízkotlakými a vysokotlakými čerpadly, hladinoměry a dalším vybavením. Bývají doplněny i o magnetický separátor. Jejich využití je nejčastěji u filtrace jemného obrábění, tedy tam kde vznikají drobné třísky, nebo u dokončovacích operací jako je broušení.

V rámci vývojových projektů byl ASTOS Machinery vyvinut a vyroben nový typ filtračních stanic: Pásový bubnový flitr. Tento nový typ si díky svým výborným technickým parametrům a provozním i nákladovým výhodám našel velmi rychle své zákazníky. Kromě menších nároků na potřebnou výrobní plochu těchto bubnových filtrací, při násobných průtokových parametrech (až 500 l / min.) než u běžných pásových filtrací, vykazuje menší spotřebu filtrační tkaniny. Tato lepší využitelnost filtrační tkaniny je zajištěna díky vyšší hladině čištěné kapaliny a tedy vyššímu tlakovému spádu.

Další výraznou výhodou je velká variabilita pro specifické nároky zákazníků, jako je chlazení, nebo ohřev chladící kapaliny, vybavení přečerpávací nádržemi, sériové propojení u vícero obráběcích strojů s automatickým řízením propojeným se strojem.

Jako příklad můžeme uvést realizaci dodávky filtračních stanic pro významného českého zákazníka. Jednalo se o centrální filtrační zařízení ke speciálním bruskám pro sériovou výrobu v automobilovém průmyslu.

ASTOS Machinery, a. s. již mnohokrát dostála své pověsti výrobce vysoce kvalitních a spolehlivých filtračních zařízení.

Na základě požadavků zákazníka jsme vyrobili dvě filtrační stanice doplněné přečerpávacími nádržemi, které byly schopné společně obsloužit až osm brusek. Z důvodu velkých průtoků chladící kapaliny byl vybrán typ filtrační stanice s pásovou bubnovou filtrací umožňující průtok v objemu 250 a 500 l / min. Filtrační stanice byly dále vybaveny záchytnými dvouplášťovými nádržemi o objemech 2 300 a 4 000 litrů. Pro plynulý chod bylo nutno filtrační stanice vybavit komplementárními chladícími agregáty HYFRA s přídavnou topnou patronou a vnitřní prostor byl konstruován tak, aby díky přepážkami byla zajištěna požadovaná konstantní teplota kapaliny na výstupu. Filtrační stanice byla na přání zákazníka dále vybavena vlastním rozvaděčem zajišťujícím automatické řízení a komunikaci s připojenými obráběcími stroji.

Přidávání komentářů není povoleno.